Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów
 na rok szkolny 2024/2025 do Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Wiśniczu.

 

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły muzycznej wraz z wymaganymi dokumentami do 31 maja 2024 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły muzycznej, w tym powiadomienie kandydatów o terminie przeprowadzenia badania przydatności do szkoły do 7 czerwca 2024 r.
3. Przeprowadzenie badania przydatności do szkoły 8 czerwiec 2024 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 15 czerwca 2024 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego-woli podjęcia nauki w postaci pisemnego oświadczenia do 29 czerwca 2024 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych do szkoły do 3.07.2024 r.