Zapraszamy do Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Wiśniczu!!!
Prowadzimy nabór na rok szkolny 2023/2024

Z inicjatywy Burmistrz, Małgorzaty Więckowskiej, w Nowym Wiśniczu pojawiła się idea utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia. W tym celu w dniu 20 września 2022 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Nowy Wiśnicz a  Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na mocy którego Gmina Nowy Wiśnicz uzyskała zgodę na utworzenie i prowadzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Wiśniczu. W związku z tym Radni Gminy Nowy Wiśnicz 5 grudnia 2022r. podjęli uchwałę nr XLVIII/435/22  o utworzeniu z dniem 1 września 2023r. Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Wiśniczu.
Dzięki temu z dniem 1 września br. w Nowym Wiśniczu rozpocznie swoją działalność Szkoła Muzyczna I stopnia, w której naukę będą mogli rozpocząć uczniowie, którzy pomyślnie przejdą rekrutację.
Istnieje możliwość przyjęcia do klasy wyższej niż pierwsza.
 Decyzja o przyjęciu do wnioskowanej klasy zostanie podjęta na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego, liczby chętnych i ostatecznej decyzji o uruchomieniu klas programowo wyższych niż pierwsza.
W szkole muzycznej kształcenie mogą rozpocząć dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia. Będziemy uczyć grać na wybranych instrumentach: akordeon, fortepian, skrzypce, perkusja, flet, klarnet, saksofon, trąbka i gitara.
Wnioski o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Wiśniczu można składać do 23 maja 2023r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu lub podpisany i zeskanowany wniosek można przesłać na adres mailowy szkoły: rekrutacja@smwisnicz.pl

Uwaga!!! Bezpłatne kursy przygotowawcze odbędą się w dniach:
– 13 maja 2023r. w godz. 10.00-12.00
– 20 maja 2023r. w godz. 10.00-12.00
w Sali widowiskowej MOK, Rynek 39 w Nowym Wiśniczu.