Dyrektor Szkoły - Tomasz Skiba - saksofon

Tomasz Skiba– saksofonista, kameralista, pedagog-urodzony w Krakowie.
Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w ZSM im. I.J.Paderewskiego w Krośnie w klasie fortepianu. Po kilku latach, rozpoczął naukę w klasie saksofonu mgr Jarosława Seredy.       Grę na saksofonie studiował  w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Andrzeja Rzymkowskiego, gdzie ukończył studia z wyróżnieniem.
Jest także absolwentem studiów I stopnia oraz studiów podyplomowych w  Hochschule fuer Musik w Norymberdze w klasie prof. Guntera Priesnera, gdzie otrzymał również dyplomy z wyróżnieniem.
Swoje umiejętności doskonalił na wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez m.in.: Claude’a Delangle, Jean –Marie Londeixa, Arno Bornkampa, Nobuya Sugawę, Johanesa Ernsta, Jeroma Laran, Christiana Wirth’a, Sergeya Kolesova, Boba Mintzera, Piotra Barona, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Tomasza Szukalskiego.
Jest laureatem wielu konkursów m.in.: Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej w Elblągu(1998,2000), XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych we Wrocławiu(1999), Konkursu Instrumentów Dętych w Lublinie(2000).
Jest saksofonistą otwartym na różne style muzyczne, który stara się łączyć swoją działalność na gruncie muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej. W 2007 r. otrzymał I miejsce oraz Nagrodę Grand Prix na  VIII Ogólnopolskim Festiwalu instrumentalistów oraz wokalistów jazzowych- „Złota Baszta Jazz Festiwal”. Swoją obecność zaznaczył na wielu festiwalach m.in.: Warszawska Jesień Muzyczna, Beethoven Festival w Bonn,” Old Jazz Meeting-Złota Tarka” w Iławie, Międzynarodowym Festiwalu  Muzyki Organowej i  Kameralnej w Wieliczce, Międzynarodowym Festiwalu”Errantia Musica”, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki”Młodzi Artyści” w Krakowie.
W swoim dorobku ma także prawykonania utworów:Agaty Zubel, Marcela  Chyrzyńskiego,Tima Jansy i innych. W 2008 r.będąc studentem Hochschule fuer Musik Nuernberg  uzyskał Stypendium Banku Niemieckiego”Sparda Bank Stipendium” dla wyróżnionych studentów .Współpracował z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Staatsphilharmonie Nuernberg, Philharmonisches Orchester Wurzburg, Big-bandem Małopolskim pod dyr.Ryszarda Krawczuka oraz kwartetem saksofonowym „Fiasco Classico” pod dyr.prof. Guntera Priesnera.
Od 2010 r. prowadzi aktywną działalność pedagogiczną ucząc w szkołach muzycznych I i II st. min.: ZPSM im.M.Karłowicza w Krakowie, PSM I i II st. w Wadowicach .  Jego uczniowie są laureatami wielu Konkursów  o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, Konkursu Muzycznego Centrum Edukacji Artystycznej, Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej, a także laureatami wielu programów stypendialnych min.: „Program Stypendialny-Młoda Polska”, Stypendium Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej, Ogólnopolskiego Konkursu Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich i wielu innych.
W 2021 roku otrzymał Nagrodę Indywidualną I stopnia Centrum Edukacji Artystycznej „Za szczególny wkład w rozwój Edukacji Artystycznej w Polsce”.
Od 2021 roku pełni również funkcję Konsultanta w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W roku 2023 został wpisany na listę Ekspertów MEN wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych o kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.
Niejednokrotnie zapraszany na festiwale, Konkursy oraz warsztaty saksofonowe w charakterze wykładowcy i członka Jury.
Bezustannie poszukuje nowych wyzwań. Przez ostatnie lata dał się poznać jako organizator wielu wydarzeń promujących młodych muzyków, m.in. konkursów, koncertów oraz licznych warsztatów instrumentalnych. Od 2021 roku jest Współorganizatorem oraz Dyrektorem Artystycznym Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej”KraCamera”.
W wolnych chwilach lubi podróże i sport, które są motorem napędowym jego kolejnych działań.

Grzegorz Bizukojć - trąbka

Grzegorz Bizukojć = Urodzony 14 maja 1994 roku w Oświęcimiu. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, a następnie studia wyższe na Akademi Muzycznej w Krakowie (Obecnie im. Krzysztofa Pendereckiego) w klasie trąbki prof. dra hab. Benedykta Matusika. Od września 2017 roku nauczyciel trąbki w Szkole Muzycznej I stopnia w Sobolowie.
Aktywnie koncertujący z takimi orkiestrami jak: Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Aukso, Unity Orchestra. Brał udział w wielu nagraniach muzyki poważnej, rozrywkowej czy też filmowej np. dla wytwórni Marvel czy produkcji platformy Disney +.

Karol Cierpiał - kształcenie słuchu, chór

Karol Cierpiał - absolwent Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej w Katowicach. Przygodę z muzyką zaczął w wieku 8 lat. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Częstochowie w klasie akordeonu prof. Michała Stogniewa. Laureat konkursów muzycznych m.in.
- III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Karola Szymanowskiego (Toruń 2017)
- II miejsce w Festiwalu Kameralnych Zespołów Akordeonowych (Olesno 2012)
Uczestniczył w projekcie Sinfonia Varsovia:  Szalone Dni Muzyki "Pasje serca i duszy" Warszawa 2015.
Nauczyciel muzyki w szkołach ogólnokształcących w Wieliczce i Krakowie. Organizator oraz wykonawca koncertów poezji śpiewanej.
Interesuje się psychologią oraz socjologią muzyki - a dokładnie jej wpływem na różne grupy wiekowe.

Anna Dziurdzia - rytmika, kształcenie słuchu

Anna Dziurdzia pochodzi z Bochni. Jest absolwentką klasy rytmiki i fortepianu Państwowego Liceum Muzycznego im. F. Chopina w Krakowie. Ukończyła Akademię Muzyczną im. M.Karłowicza w Katowicach - specjalność rytmika. W trakcie studiów uzyskała Stypendium Ministra Kultury za osiągnięcia w nauce, brała również udział w kursach z zakresu metody rytmiki w Polce i za granicą ( Genewa, Sztokholm ). Pracowała jako wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach i Akademii Muzycznej w Krakowie prowadząc zajęcia rytmiki, improwizacji fortepianowej, techniki ruchu i zespołów muzyczno ruchowych . W trakcie swojej kariery zawodowej prowadziła wykłady i warsztaty z zakresu rytmiki na konferencjach naukowych w Łodzi, Krakowie, Warszawie oraz na Tajwanie. Największą radość czerpie z pracy z dziećmi, czemu daje wyraz ucząc rytmiki i kształcenia słuchu w szkołach muzycznych I stopnia. W wolnym czasie działa jako pianistka oraz wokalistka w zespołach muzyki klasycznej  i rozrywkowej.

Natalia Dziadok - fortepian, akompaniament

Natallia Dziadok, pianistka urodzona w 1987 roku na Białorusi w Mińsku.  W 2013 roku ukończyła studia I stopnia w klasie prof. Zoji Kaczarskoj na Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej. W latach 2018-2020 kontynuowała wyższe wykształcenie w Polsce, gdzie ukończyła studia magisterskie w klasie prof. Janusza Skowrona na Akademii Muzycznej w Krakowie.
Od 2009 roku pracowała jako akompaniator w różnych kameralnych i orkiestrowych zespołach na Białorusi oraz przez siedem lat w macierzyńskiej uczelni w klasie fletu. Jako kameralista uczestniczyła w koncertach na Białorusi oraz w Niemczech.
Posiada ośmioletnie doświadczenie w nauczaniu gry na fortepianie. Od 2015 roku pracuje jako nauczyciel w szkołach muzycznych I stopnia.

Ireneusz Fołta - gitara

Ireneusz Fołta - Muzyk, gitarzysta i pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w edukowaniu i współpracy z różnorodnymi małopolskimi instytucjami kultury oraz szkołami artystycznymi I i II stopnia. Organizuje kursy i warsztaty gitarowe. Prowadzi także działalność koncertową. Brał udział w wielu kursach mistrzowskich gitary, które prowadzili m.in: R. Ausell, J. Morel, J. Cardoso, A. Desiderio, J. Oberbek i wielu innych. Stale udoskonala swoją działalność dydaktyczną przez udział w szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej. Praca z dziećmi i młodzieżą jest ciągłą motywacją do podnoszenia swoich kompetencji.

Rafał Gomółka - klarnet

Rafał Gomółka - klarnecista, kameralista, muzyk orkiestrowy, pedagog. Swoją przygodę z klarnetem rozpoczął w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia w Jaśle w klasie klarnetu Jana Szmyda, następnie kontynuował naukę w Zespole Szkół Muzycznych w  Krosnie w klasie mgr Bogusława Jaskółki. Ukończył Akademię Muzyczną w  Krakowie            w klasie klarnetu prof. Andrzeja Godka i prof. dr hab. Janusza Antonika. Jest laureatem ponad 50 konkursów w kraju i zagranicą m.in
I nagrody Ogólnopolskich Przesłuchań CEA  (2015),
I nagrody w  Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Polskiej im. Księcia M. K. Ogińskiego w Iwoniczu Zdroju ( 2012),
II Nagrody w Belgium International Music Competition ( 2020),
III Nagrody w France Music Comeptition  (2020),
I nagrody w International Music Competition Giovani In Crescendo we Włoszech ( 2021),
I Nagrody w International Music Competition w Moskwie ( 2021).
Pięciokrotnie wygrywał swoją kategorię w Ogólnopolskim Konkursie Młodych  Instrumentalistów im. Stefanii Woytowicz w Jaśle ( 2011-2015). Jest również laureatem wszystkich festiwali klarnetowych w Polsce m.in Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego w Szczecinie, Ogólnopolskiego Festiwalu Klarnetowego w Piotrkowie Trybunalskim, oraz Międzynarodowego Festiwalu Klarnetowego w Krośnie. Znalazł                się w gronie laureatów licznych programów stypendialnych. W 2014 roku otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki muzycznej. Solowo i kameralnie koncertował w wielu krajach m. in Belgii, Francji, Rosji, , Hiszpanii, Holandii, Niemczech i na Węgrzech. Jest czynnym klarnecistą orkiestr symfonicznych w Polsce. Występował na największych na świecie Kongresach Klarnetowych - Ostenda, Gyor (2018).  Od 2019 prowadzi aktywną działalność pedagogiczną ucząc w szkołach muzycznych I i II st. Jego uczniowie są laureatami wielu Konkursów o randze  ogólnopolskiej i międzynarodowej,  a także laureatami wielu programów stypendialnych min. Programu Stypendialnego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. W roku szkolnym 2022/2023 jego klasy klarnetu uzyskały ponad 40 nagród konkursowych.
Swoje umiejętności doskonalił na wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez m.in.: Alessandro Carbonare,  Jean Marc-Fessard, Philipe'a Cupper, Stephan'a Vermeersch, Nicolasa Baldeyrou, Gabora Varga, Igora Frantisak, Jean-Francois Bescond, Nuno Pinto, Radovana Cavali-Zajeral.

Bernadeta Gromek-Caputa – flet

Bernadeta Gromek-Caputa – nauczyciel gry na flecie. Pochodzi z Rzeszowa, tam też uczęszczała do Zespołu Szkół Muzycznych nr 1. Edukację muzyczną kontynuowała w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fletu, którą ukończyła z wyróżnieniem. Podczas nauki i studiów brała udział w licznych konkursach i wielu z nich była laureatką.
Obecnie jako muzyk bierze udział w projektach zespołowych. Jej pasją są wędrówki po górach, a także psychologia. Prywatnie mama dwójki dzieci.

Paweł Iwan - akordeon

Paweł Iwan - akordeonista, nauczyciel gry na akordeonie. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie dr Janusza Patera w 2006 roku. Podczas studiów
brał udział w warsztatach i kursach prowadzonych przez: Geir Draugsvoll, Raimondas Sviackevicius i Alexander Dmitriev, Bogdan Dowlasz. Był laureatem wielu festiwali i
konkursów akordeonowych, w których zdobył następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda – Regionalne Przesłuchania Akordeonowe w kategorii zespołów (Gorlice 2001)
II nagroda – Regionalne Przesłuchania Akordeonowe w kategorii solowej (Gorlice 2001)
III nagroda – Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy (Chełm 2001)
I nagroda – Regionalne Przesłuchania w kategorii solowej (Gorlice 2000)
Wyróżnienie – Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy (Przemyśl 2000)
I nagroda – Konkurs Miniatur (Kraków 1999)
III nagroda –Regionalne Przesłuchania Akordeonowe (Gorlice 1999)
Wyróżnienie – Przegląd Artystyczny (Kraków 1999)
II nagroda – Regionalne Przesłuchania Akordeonowe (Gorlice 1997).
Jako solista i kameralista koncertował w wielu krajach Europy (Niemcy, Francja, Hiszpania, Andora, Holandia, Jugosławia, Czarnogóra, Czechy, Węgry, Słowacja, Ukraina), a także w Ameryce Północnej (Nowy Jork). Występował także jako solista wielu orkiestr, m.in.: Orkiestry Akademii Beethovenowskiej, Polskiej Orkiestry Radiowej, Orquestra Simfonica del Valles (Hiszpania), Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku oraz Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lwowskiej. Współtworzył takie zespoły jak Jascha Lieberman Trio (2002-2013), Legend of Kazimierz (od 2013), Vorbire Maestra (od 2015) czy Iwan Iwanilia (od 2015). Występował na wielu festiwalach muzycznych, m.in. na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie (Polska 2014), Internationales Klezmer Festival Furth (Niemcy, 2012), Schleswig-Holstein Music Festival (Niemcy, 2010), Festival de la Culture Juive (Francja, 2004), Judische Woche in Leipzig (Niemcy, 2007), Festival des Cultures Juives – Mosaiques Sefarades (Francja, 2006), XII Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym im. Krystyny Jamroz (Polska, 2006), Międzynarodowym Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha (Polska, 2010), Colours of Prague – World Music Festival (Czechy, 2004), Muzyka w Starym Krakowie (2004), Mundus Orientalis (Polska, 2006), Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Tańca (Polska, 2007), podczas koncertu z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej na zaproszenie Polskiej Ambasady w Bratysławie (2011). Wśród wielu różnych nagrań z jego udziałem znajduje się kilka albumów płytowych: „The Bats Gallery”(2010) z Jascha Lieberman Trio, „Seven Wonders” (2013) oraz „Jerusalem” (2015) z Legend of Kazimierz, “Vorbire Maestra” (2015) z Iwan Iwanilia. Dorobek repertuarowy zawiera po części muzykę klasyczną, ale przede wszystkim szeroko pojętą muzykę folk,

Damian Mielec - perkusja

Damian Mielec – absolwent Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w  Krakowie którą ukończył z wyróżnieniem w klasie perkusji prof. Jana Pilcha.
Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy oraz doświadczeniem pedagogicznym. Na co dzień współpracuje z wieloma muzykami, orkiestrami oraz zespołami z którymi występuje na wielu scenach muzycznych oraz teatralnych.

Kinga Misiek - skrzypce

Kinga Misiek - absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego w Zamościu oraz Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Z zamiłowania nauczycielka gry na skrzypcach z 12-letnim stażem. Jej uczniowie to laureaci wielu konkursów i festiwali skrzypcowych i kameralnych na szczeblu miedzynarodowym i ogólnopolskim, takich jak: Danubia talents, International Music Competition "Silk way", International  Instrumental Performance Competition,Pizzicato, KraCamera, Międzynarodowy Konkurs "Moje Inspiracje muzyczne", "Potyczki na smyczki" i wiele innych. Założycielka i skrzypaczka Kwartetu Smyczkowego "EXPRIMO" oraz Tria "Klasyka z klasą". Prywatnie mama dwójki dzieci.

Krzysztof Put - skrzypce

Krzysztof Put  Skrzypek, kameralista, pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Wychowanek prof. Janusza Miryńskiego, prof. Antoniego Cofalika oraz prof. Teresy Głąbówny. Obecnie należy do tarnowskiej orkiestry „Rondine”. Od dekady prowadzi uczniów szkół muzycznych I stopnia w klasie skrzypiec. Uczniowie jego klas są laureatami wielu prestiżowych konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich. W roku 2022 dwoje wychowanków jego klasy skrzypiec reprezentowało Polskę w międzynarodowym projekcie Europejskiej Młodzieżowej Orkiestry „ODE”, koncertując w Filharmonii Paryskiej oraz w Pałacu Muzyki i Kongresu w Strasburgu.
Jego uczniowie uczestniczyli także w licznych Polskich projektach koncertując solistycznie m.in. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Wychowankowie prowadzonych przez niego klas z powodzeniem kontynuują edukacje
w prestiżowych liceach muzycznych. Pedagog zaangażowany i oddany pracy dydaktycznej. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia dydaktyczne.

Piotr Skwara - gitara

Piotr Skwara - Absolwent Akademii Muzycznej  w Krakowie, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy  w szkołach muzycznych I i II st. Laureat konkursów gitarowych. Współpracował z filharmonią krakowską  oraz opolską. Za całokształt działalności artystycznej nagrodzony Nagrodą Prezydenta Miasta Gliwice. Uczestniczył w wielu kursach i lekcjach mistrzowskich m. in z: P   Marquez, R. Aussel, A. Carlevaro, J. Azkoul i in. Zajmuje się również muzyką kameralną oraz rozrywkową. Prywatnie interesuje się podróżami i literaturą faktu

Marcin Szlachta- fortepian, akompaniament

Marcin Szlachta- pianista, kameralista, pedagog. W 2012 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie fortepianu prof. Andrzeja Pikula. W dorobku ma nagrody na ogólnopolskich konkursach pianistycznych oraz jest laureatem stypendium Prezesa Rady Ministrów. Od 15 lat prowadzi działalność pedagogiczną. Jako kameralista koncertował m.in. w Filharmonii Podkarpackiej, Filharmonii Podlaskiej, Sali Balowej Pałacu na Wodzie w Warszawie, Europejskim Centrum Kultury im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i innych. Jest członkiem jury ogólnopolskich konkursów
pianistycznych. Jego uczniowie są laureatami kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych m.in. w Uściu nad Łabą (Czechy), Broumov (Czechy), Wiedniu (Austria), Singapurze, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Koninie, Słupcy, Wieliczce, Tuchowie i wielu innych. Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Artystycznego Face of Music, które skupia się na działalności w dziedzinie sztuki, edukacji i oświaty, ze szczególnym wsparciem dzieci i młodzieży.
Interesuje się motoryzacją, sztuką, sportem i ekonomią.

Iwona Popławska – Zimowska - fortepian, akompaniament

Iwona Popławska – Zimowska  Urodziła się w Krakowie, gdzie rozpoczęła naukę gry na fortepianie w klasie mgr Doroty Cikowskiej  oraz w klasie skrzypiec  mgr Marii Brodzickiej w PPSM im. M. Karłowicza w Krakowie. Naukę gry na obu instrumentach kontynuowała w Państwowym Liceum Muzycznym im. F. Chopina w klasie mgr Ireny Kluczkiewicz oraz mgra Zbigniewa Kawalca. Studia pianistyczne ukończyła z wyróżnieniem na Akademii  Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu doc. Ewy Wolak – Moszyńskiej.
Po studiach związała się z uczelnią,  pracując w Katedrze Kameralistyki jako akompaniator w klasach altówki, klarnetu i fletu. W roku 2008 otrzymała tytuł doktora sztuki w specjalności fortepian. Obecnie, jako nauczyciel dyplomowany, prowadzi bardzo aktywną działalność pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą. Jest zapraszana do udziału w pracach jury konkursów oraz do prowadzenia lekcji otwartych i warsztatów pianistycznych.  Jej uczniowie zdobywali laury na konkursach w kraju i za granicą, co wielokrotnie zaowocowało otrzymaniem stypendiów artystycznych oraz możliwością koncertowania w prestiżowych salach koncertowych (Sala Rudolfinum w  Filharmonii w Pradze, Centrum Kongresowe ICE w Krakowie, Dworek im. I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej).
W roku 2021 Iwona Popławska – Zimowska została przyjęta do grona konsultantów Centrum Edukacji Artystycznej.