Z Radą Rodziców można kontaktować się wysyłając maila na adres: radarodzicow.smnw@gmail.com

 Regulamin Rady Rodziców 

Drodzy Rodzice,
Zwracamy się z prośbą o dokonanie  wpłat na konto Rady Rodziców.  Ponieważ nasza działalność dopiero „raczkuje” bardzo ważne jest, by każdy – w miarę swoich możliwości finansowych dołożył „cegiełkę” do naszych wspólnych przedsięwzięć. Składka na komitet rodzicielski, co do zasady, jest składką dobrowolną, dlatego mile widziana jest każda wpłata.
Jeżeli jednak proponowana składka  przekracza Państwa możliwości prosimy o wsparcie w każdej dowolnej kwocie.
Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców ustaliliśmy składkę na fundusz Rady Rodziców na cały rok szkolny:
- 100 zł - pierwsze dziecko;
 80 zł - drugie dziecko
-  zwolnione z opłat - każde kolejne dziecko.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców: 45 1140 2004 0000 3402 8417 9481
W tytule wpisujemy:
imię i nazwisko dziecka, klasa ( w szkole muzycznej), cykl (4 lub 6 letni)
Przykład: Jan Kowalski, kl. 1,c. 6