Czym są standardy ochrony małoletnich?

Standardy ochrony dzieci (inaczej: małoletnich) to nic innego, jak zbiór zasad, które czynią daną placówkę miejscem bezpiecznym dla dzieci. Bezpieczeństwo to jest zapewnianie przez bardzo konkretne działania:

  • pracownicy placówki wiedzą, jak rozpoznać, że dziecko może doświadczać krzywdy,
  • wiedzą, jak zareagować w przypadku takiego rozpoznania,
  • przebywające w placówce dzieci wiedzą, w jaki sposób rozpoznawać i unikać zagrożeń oraz gdzie wspólnie z opiekunami mogą uzyskać pomoc.

Podstawa prawna wprowadzenia standardów:

Obowiązek wprowadzenia standardów w placówkach nakłada Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606). Dokładny opis standardów znajdziemy w artykule 22b i 22c wymienionej Ustawy. Jednocześnie, wskazana Ustawa w artykule 7 nowelizuje Ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304), nadając jej przedmiotowi nowe brzmienie: „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich”.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w Szkole Muzycznej I stopnia w Nowym  Wiśniczu - wersja pełna

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w Szkole Muzycznej I stopnia w Nowym  Wiśniczu - wersja skrócona 

Procedury podejmowania interwencji - załącznik nr 3 do Standardów Ochrony Małoletnich w Szkole Muzycznej I stopnia w Nowym Wiśniczu

Karta przebiegu interwencji  - załącznik nr 4 do Standardów Ochrony Małoletnich w Szkole Muzycznej I stopnia w Nowym Wiśniczu

Dane kontaktowe instytucji wsparcia - załącznik nr 5 do Standardów Ochrony Małoletnich w Szkole Muzycznej I stopnia w Nowym Wiśniczu